تعداد و مدت زمان جلسات بر اساس نیاز متقاضی قابل تغییر است.


تاکید بیشتر بر مباحث مورد نیاز شرکت ها

ارائه دوره های تکمیلی در زمینه اکسس، پاورپوینت

ارائه دوره های خاص (فقط فرمول نویسی، فقط نمودارها، فقط ماکروها)


فرم سفارش دوره آموزشی اکسل:


تجربه کاری بالا 

سابقه کار با انواع شرکت های معتبر

همراه با مثال کاربردی با محوریت موضوعات کاری